A Kicsi a bors sportegyesület többek közt az alábbi célokat, alapfeladatokat tűzte ki:

 • a harcművészetek népszerűsítése, rendezvények, sportesemények szervezése,
 • a szabadidősport mindennapossá tétele céljából a sporttevékenység megszervezése, végzése, elsősorban az önvédelmi sportágak, harcművészetek működési feltételeinek biztosítása,
 • a testi-lelki önvédelem segítése, a testi- lelki önvédelem területén egészség promóciós és prevenciós tevékenység végzése, programok szervezése, szolgáltatások nyújtása
 • az egyesület tagjainak sokoldalú képzése, a tagok testi, szellemi, erkölcsi, közösségi életre nevelésének elősegítése, fejlesztése
 • az önvédelmi sport utánpótlásának nevelése,
 • a szabadidősport feltételeinek biztosítása, szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása, a szabadidő kulturált eltöltésére ösztönzés
 • sportolás, testedzés biztosítása, az önvédelem fontosságára való figyelemfelhívás, az ilyen irányú igények felkeltése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása
 • a hátrányos helyzetű gyermekek sport és szabadidős programokba való bevonása;
 • sporttáborozás szervezése és lebonyolítása,
 • közreműködés az egészséges életmód elterjesztésében, kialakításában,
 • közreműködés a lakosság mentálhigiénés, szociális állapotának javításához, előadások, tájékoztatás, segítő beszélgetések, személyiség fejlesztő, önismereti és igény szerint mentálhigiénés csoportok, pszichológiai tanácsadás szervezésével.

Az egyesület eddigi tevékenységében Pécs város lakosságának figyelmét igyekeztünk felhívni az önvédelem fontosságára, több rendezvényen vettünk részt a harcművészetek, az önvédelem népszerűsítése érdekében, több kisebb rendezvényt szerveztünk, kapcsolatokat építettünk ki és ápoltunk az egyesület fejlődésének érdekében.

Az egyesület minden tagja önkéntes alapon végzi munkáját, próbálunk minél több lehetőséget megragadni a hatékony működéshez és a programjaink minél szélesebb réteghez való eljuttatásához. Minél több embert igyekszünk bevonni programunkba, mind a résztvevők, mind pedig az önkéntesek vonatkozásában.